Home » SIB

Ontvang tot € 750 subsidie op deze reis!

Deze reis valt als handelsmissie onder de SIB Regeling van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en is aangemeld als handelsmissie op internationaalondernemen.nl. De SIB Regeling kent het zogenaamde Missievoucher. Deze voucher is bedoeld als een 'steuntje in de rug' voor het MKB dat internationaal zaken wil doen. 

Onderstaand leest u de belangrijkste zaken over deze regeling. Voor de volledige regeling kijkt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib

 
 

Missievouchers - Vouchers Collectieve Activiteiten SIB

Wilt u uw kansen op een (nieuwe) buitenlandse markt vergroten? Heeft u behoefte aan nieuwe netwerken en contacten met potentiële buitenlandse klanten voor afname van uw product of dienst? Is uw intentie het opstarten of vergroten van uw eigen exportomzet? Dan is de missievoucher iets voor u.

Wat is een handelsmissie?

Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt met individuele en gezamenlijke programmaonderdelen. De missie is gericht op het vinden van potentiële afnemers en het bevorderen van de Nederlandse export.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Na afloop van de activiteit

Na afloop van de collectieve activiteit draagt de ondernemer de voucher digitaal over aan de organisator, als bewijs van de geleverde dienst. Alleen de ondernemer mag de overdracht doen. RVO.nl accepteert geen overdracht van intermediairs.

De organisator verzilvert de missievoucher binnen 3 maanden na afloop van de activiteit bij RVO.nl.

Missievoucher aanvragen

Vraag uw missievoucher aan via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor 'Aanvragen' onder het blokje Direct regelen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingediend. Na ontvangst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing.

Let op: uw aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de collectieve activiteit plaatsvindt.

Wilt u liever dat wij uw subsidie aanvragen?

Studium Travel verzorgt graag uw subsidie aanvraag. 

Wij sturen u een machtigings-formulier toe dat u invult. U machtigt ons om, in deze, namens u te handelen. U hoeft dan geen eherkenningsmiddel aan te vragen (een soort van DigiD voor bedrijven). Punt 4 van de onderstaande voorwaarden vervalt dan voor u. Wij vragen de voucher aan en incasseren deze na afloop van de reis.

Uw kosten zijn € 150,- . Deze worden verrekend met de ontvangen subsidie.

Voorwaarden voor deelnemers:

  1. U heeft een mkb-bedrijf.
  2. Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  3. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal       € 200.000 aan deze missie-steun ontvangen.
  4. U heeft hiervoor een eherkenningsmiddel niveau 1 nodig. Een intermediair kan namens u de aanvraag indienen. Na afloop moet u echter zelf de missievoucher digitaal overdragen aan de organisator.