Home » Redesign - Nederland 3.0

Nederland 3.0 – de aantrekkelijkheid van Nederland ná de 2e Kamerverkiezingen van maart 2017

 

Het gaat drastisch veranderen!

 

Nauwelijks bekomen van de verkiezingen in de VS, starten hier al de lijsttrekkersdebatten. De verkiezingen van 15 maart 2017 zijn al over enkele maanden. De peilingen voorspellen verandering, maar wat zijn peilingen nog waard? Kijk maar naar de recente uitslag in de VS. Het land, het volk, de mensen zijn het zat! Maar wát zijn ze eigenlijk zat? Wéten zij wel wat ze willen? Weten ‘wij’ wel wat we willen? Verandering of doorgaan op het huidige systeem met grote pleisters. Niemand accepteert nog achterkamertjespolitiek. Men wil transparantie en duidelijkheid, maar vooral ook dat er geluisterd wordt. En dat probleemgebieden nu eens écht aangepakt worden. Niet praten, maar doen. En laat zién dat er wat gebeurt. 

 

Maar wat dan wel?

Is transparantie wel de beste oplossing? Is democratie een achterhaald concept nu we alles kunnen weten? Hoeveel is privacy waard en hoever gaat het algemeen belang versus de individuele privacy?

Het zijn geen tijden van verandering, het is een verandering van tijden! De wereld verandert zo snel dat oude waarden, oude wet- en regelgeving en oude ethische normen, niet meer algemeen van toepassing zijn. Maar wat dan wel?

 

Een nieuwe waardepropositie van Nederland

Nederland is toe aan een strategische herformulering van haar economisch, zakelijk, maatschappelijk, financieel en staats-rechtelijk model. Maar wie gaat dat doen? Wie formuleert wat Nederland 3.0 is? Daar heeft u ongetwijfeld ideeën over en gedachten bij. Úw mening is belangrijker dan ooit; u wilt uw visie breder etaleren. U denkt een oplossing te weten, dan wel u wilt bijdragen aan het creëren van de oplossingen. Want ook “ondernemend Nederland” gaat veranderen…zoveel is zeker. De aantrekkelijkheid van Nederland, de economische en zakelijke relevantie van de motor van de economie, onze producten en diensten komen in een ander competitief umfeld te staan.

 

Bent u een van de architecten van het nieuwe Nederland?

Direct na de verkiezingen van 15 maart 2017 gaan we met maximaal 30 stevige beïnvloeders (ondernemers, directeuren, investeerders, strategen) 5 dagen lang het nieuwe Nederland beschrijven. Een kleine week gaan we werken aan, denken en discussiëren over de strategie van Nederland 3.0. Ervaren politici en topmensen van het Nederlandse bestel zullen inleidingen geven en meediscussiëren. Denk dan aan (allen nog onder voorbehoud) mensen als Arend Jan Boekestijn (voormalig kamerlid voor de VVD), Egbert Jan van Bel (auteur en kennisondernemer), Hans de Boer (VNO NCW), Dick Benschop (Shell International) en econoom/radiocommentator Mathijs Bouman. Allemaal toppers met een visie, net als u! Samen gaan we formuleren hoe we ánders moeten denken, om Nederland én het Nederlandse bedrijfsleven stappen vooruit te laten zetten.

 

Geschiedenis schrijven

Van zondagavond 19 tot en met vrijdagochtend 24 maart 2017 gaan we écht geschiedenis schrijven. De locatie is nog nader in te vullen. Maar we gaan hard werken. Maandagochtend een inleiding door een van de experts. 's Middags gaan we dat dan vormgeven en uitwerken. Datzelfde patroon volgen we dinsdag. Woensdagmiddag krijgen we even vrij om donderdag weer het vertrouwde regiem in te gaan. na de afsluiting op vrijdagochtend vertrekken we weer naar 'ons' Nederland, wetende dat we geschiedenis gaan schrijven.

 

Onderwerpen

Natuurlijk zijn er vele onderwerpen die de gang der zaken beïnvloeden. Voorlopig hebben we deze onderwerpen gekozen die we aan de orde gaan stellen:

  • Zorg (o.a. gezondheid, sport, we worden steeds ouder)
  • Onderwijs (o.a. kunnen i.p.v. kennen, aanpassen en veranderen i.p.v. stilstaan)
  • Energie & Milieu (o.a. industrie versus global warming, olie en gas versus zon en wind )
  • Economie & Financiën  (o.a. macro veranderingen, systeemaanpassingen, blockchaintechnology, banken versus crowdfunding en digitale valuta zoals bitcoins)
  • Veiligheid (o.a. terrorisme, defensie maar ook privacy en ‘big data’)
  • Demografie/Sociologie (o.a. (over)bevolking, onderling contact)
  • Voeding (o.a. biologisch, gemodificeerd en geprint)
  • Transport en distributie (o.a. zelfsturend, printen i.p.v. transport, drones en onbemande auto's)
  • Communicatie (o.a. intermenselijk versus digitaal)
  • Kunstmatige intelligentie (o.a. robotisering en wat betekent dat voor gezondheid en voor de arbeidsmarkt)

Over alle issues heen ligt de ‘deken’ van technologische vooruitgang. Technology wordt niet als aparte issue benoemd omdat technologie op zich geen functie heeft, anders dan toegepaste technologie. Elk van de issues heeft dus per definitie met de technologische vooruitgang te maken.

 

En dan? Wat doen we ermee?

Als we dan gezamenlijk een nieuwe visie hebben bepaald en acties hebben beschreven, gaan we dat bundelen in een handzaam boek. Nu staat alleen de titel nog maar vast, ‘Nederland 3.0, het wordt anders’. Na de reis is de rest ingevuld. Door een ervaren schrijver wordt er een boekje van gemaakt. U wordt als medesamensteller genoemd. Hoe leuk is dat… meewerken aan de visie van ondernemend Nederland. Niet alleen wordt dat boek uitgegeven, het wordt aan de (in)formateur en de betrokken lijsttrekkers/ onderhandelaars aangeboden. Zodat zij weten wat ze moeten doen!

Kent u ze nog? De Bilderberg groep, de club van Rome? Initiatieven die geschiedenis hebben geschreven omdat enkelen hun nek durfden uit te steken. Zij waren niet bang om voor gek te worden versleten. Zij gaven de richting aan voor Nederland en voor Europa. Vernieuwers waren het. En nu is het tijd voor een nieuw initiatief van vernieuwers. U kunt erbij zijn!

 

 

Informatie

Data                           : 19 maart – 24 maart 2017

Locatie                      : N.n.t.b.

Maximum aantal  : 30 denkers/vernieuwers/visionairs/strategen

Investering              : 4.750,- (all-in, excl. BTW, incl. boek)

 

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Details over het verdere verloop van uw aanmelding, alsook de details van de reis en het programma (stand per vandaag) staan daar ook vermeld.